Özel Haber

Osmanlı’da içki ve eğlence kültürü kapak oldu

 Toplumsal Tarih, Eylül sayısında Osmanlı’da içki ve eğlence kültürü üzerine İhsan Erdinçli, Dervis Koyuncu ve Seda Payır’ın makaleleri yer aldı.

Toplumsal Tarih’in eylül sayısında iki dosya sunuldu. İlk dosyada Osmanlı’da içki ve eğlence kültürü üzerine üç makaleden oluşuyor. İhsan Erdinçli’nin makalesi, zaman zaman yasaklamalara maruz kalmış olsalar da 16. yüzyıldan itibaren türleri, işlevleri ve sayıları artan meyhanelerin Osmanlı’da eğlence kültürünün önemli bir parçası haline geldiğini gösteriyor.

Klasik dönemden Tanzimat’a kadar alkollü içeceklerin vergilendirilme politikasını değerlendiren Derviş Koyuncu ise alkol üretimi, ticareti ve tüketiminden alınan vergilerin belirlenmesinde, Osmanlı maliyesinin ihtiyaçlarının yanı sıra devletin meşruiyetine ve özellikle gayrimüslim tebaası ile ilişkilerine dair kaygıların da etkili olduğunu gösteriyor.

Sada Payır’ın makalesi ise Osmanlı’nın son döneminin en büyük eğlencelerinden olan Tatavla Karnavalı’nın toplumsal ve siyasal anlamı üzerinde duruyor. Payır, farklı etnik, dinsel topluluklara ve sosyal sınıflara ait insanları bir araya getiren karnavalın yarattığı coşku ve özgürlük ortamının, yönetici elitin düzen, güvenlik ve ahlak kaygılarını nasıl kışkırttığını gösteriyor.

Leave a Reply