Özel Haber

Muğla kültürel hayatı daha zengin bir kent haline nasıl gelecek?

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’yı kültürel hayatı daha zengin bir kent haline getirmek amacıyla hedeflerini belirledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’yı kültürel hayatı daha zengin bir kent haline getirmek amacıyla 5 hedef belirledi. Büyükşehir bu hedeflere ilişkin faaliyetlerle amacına ulaşmayı hedefliyor.

İşte o hedefler;

  • Muğla’nın farklı yapılardaki 13 ilçesinin sosyal ve kültürel durumunu göz önünde bulundurarak yapılan etkinliklerin sayısını artırarak daha geniş kitlelere ulaşımını sağlamak
  • Tiyatro, konser, şenlik ve festival dışında kalan, sanatın ve kültürün artmasına katkı sağlayacak faaliyetleri artırmak
  • Muğla Büyükşehir Belediyesi Orkestrasının gelişimini sağlamak, Muğla genelinde yapılacak evrensel müzik etkinliklerini artırmak ve katkı sunmak
  • Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarında bulunan bölümlerde eğitim gören öğrenci sayısını artırmak, yetiştirdiği sanatçılarla Muğla’nın kültür hayatına katkı sunmak
  • Tarihsel ve kültürel değer taşıyan sahibi olduğumuz en az 4 tesise işlev kazandırmak

Muğla Büyükşehir Belediyesi bu hedefler için yapılacak faaliyetler için 2020 yılı için kaynak ihtiyacınıda belirledi.

Yapılacak faaliyetler bazıları şöyle;

  • Etkinliklere ait reklam, duyuru (afiş, broşür, davetiye vb.) ve tanıtım giderlerinin karşılanması
  • Organizasyonlara (konser ve tiyatro) sanatçı ve oyuncu temin edilmesi
  • Etkinliklerde dağıtılmak üzere muhtelif tanıtım mal ve malzemesi alımı yapılması
  • Konservatuvar bölümü etkinliklerinde kullanılmak üzere kostüm vb. kiralama giderlerinin karşılanması
  • Konserlerde seslendirilecek müzik eserlerinin telif hakkı giderlerinin karşılanması

Leave a Reply