6.7 C
Ankara

İmam Hatip Liseleri okul yöneticileri nasıl bir İmam Hatipli vizyonuna sahip?

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Din Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Aşlamacı ve Muhammed Karmış İmam Hatip Liselerindeki eğitim sürecinin en önemli paydaşlarından birisi olan okul yöneticilerinin nasıl bir İmam Hatipli vizyonuna sahip olduklarının bilimsel olarak tespit edilmesi için araştırma yaptı.

2018-2019 öğretim yılı itibariyle Malatya ili merkez ilçelerinde bulunan 12 İmam Hatip Lisesinde görev yapan toplam 29 okul yöneticisiyle yapılan araştırmada; katılımcı okul yöneticilerinin İmam Hatipli vizyonuna ilişkin bilişsel, ahlaki, siyasi/ideolojik, kültürel, mesleki ve inanç yapısı bakımından çeşitli özellikler atfettikleri tespit edilmiş.

Mesned İlahiyat Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan makalenin tartışma, sonuç ve öneriler bölümünde ‘Netice olarak İHL okul yöneticilerinin görüşlerine göre İmam Hatipli vizyonuna yansıyan profil; bilişsel yönden, kendini tanıyan, ifade eden, bilinçli, hedeflerinin farkında olan, sorgulayıp bilimsel düşünebilen, problemlere çözüm üretebilen, çağa ayak uydurabilen, yenilikçi, başarılı, topluma duyarlı ve lider özellikleri haizdir. İnanç yapısı olarak tevhit inancını yansıtan, inandığını yaşamında uygulayan, farklı görüşlere saygı gösteren niteliklere sahiptir. Ahlaki yönden, dürüst, yardımsever, saygılı, hoşgörülü, sevgi dolu, rol model olan, evrensel ahlak ilkelerinin farkında. milli ve manevi değerlerine bağlı, Kur’an ve peygamber ahlakını yansıtır. İdeolojik olarak vatanına, milletine, devletine, ümmetine bağlı bir görüşü savunur. Kültürel olarak sanatsal faaliyetlere katılım gösteren, okuyan, gezen, gözlem yapan niteliklere sahiptir. Mesleki yeterliliğe sahip, mesleğindeki gelişmelere açık, üreten ve mesleğini sorumlu bir şekilde yerine getiren örnek bir meslek erbabıdır’ ifadelerine yer verildi.

Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1164289

- REKLAM -