6.4 C
Ankara

GERÇEK MEDYUM

İnsanlar hayatlarında birçok konuyu genel olarak çözümlemek adına işlerini iyi bir şekilde yapabilmeyi ummaktadırlar. Bunun için de zaten gerek kendi dünyalarında oluşturmuş oldukları durumlardan gerekse de başka birçok durumdan insanlar istemiş oldukları şeylerin farkına vararak bu durumlara ilişkin birkaç araştırma yapmakta ve kendileri için iyi durumları oluşturacak bilgileri de almaya çalışabilmektedirler. Bunun için de aslında dış bir desteğe ihtiyaç duyan insanlar direkt olarak bu dış desteklerin ne olabileceği konusunu araştırıp işlerine en iyi yarayacak bilgileri de alabilmeyi isteyebilmekteler ve bunun için de olabildiğince farklı araştırmalar yaparak istemiş oldukları bilgiyi sağlamayı planlayabilmektedirler.

Buna bağlı olarak aslında gerçek medyum araştırmalarına girişen insanlar bu medyumlarla alakalı da birkaç durumu anlamaya ve ona göre yorumlamaya çalışmayı isteyebilmektedirler. Çünkü insanlar arasında dönen birkaç muhabbetten dolayı insanlar medyumlara karşı bir merak besleyerek aslında bu konularda olabildiğince farklı şeyleri elde etmeye de çalışabilmektedirler.

Dolayısıyla medyumlar konusunda direkt olarak bilgi almaya ve bu bilgiler sonrasında da medyumlarla ilgili birkaç şeyi öğrenip işleme sokmayı da insanlar yine kendilerince isteyebilmektedir. Buna bağlı olarak da zaten gerçek bir şekilde medyum araştırması yaparak medyumlardan çeşitli şeyler bekleyen insanlar da vardır ki bu insanlar medyumlara karşı bir kaç bilgiyi de almaya çalışabilmektedir.

Gerçek Medyum Nedir

Bunun dışında insanlar genel olarak medyum araştırmaları yapacakları zaman merak etmiş oldukları şeylerden biri de gerçek medyum sorusunun cevabıdır. Bunun için insanların çoğu gerçeklikle medyumluk arasında çeşitli bağlantılar kurmaya ve bu durumlarda olan insanların çoğu da medyumlardan problemlerini çözebilmeyi beklemektedirler. Genel olarak zaten bir beklenti içerisinde olan insanlar bu tarz durumlardan istemiş oldukları şeyleri almaya ya da gerekli bilgileri de elde etmeye çalışabilmektedirler.

Nitekim istemiş oldukları bilgiler ışığında oldukça değişik bilgileri de elde edip kendilerince bir şeyler elde etmeye çalışan insanlar da vardır ki bu insanlar medyumlar hakkında olabildiğince farklı bilgileri alarak yollarını da oluşturmaya çalışabilmektedir. Bu tarz istekler sonucunda da zaten insanların bazıları gerçekten istemiş oldukları cevapları alırken bazıları da bu konulara ilişkin sorularını sormaya devam edebilmekteydi. 

Bunun için de birçok konuda insanlar medyumlukla alakalı beklemiş oldukları cevapları alamayınca aslında bu konulara daha fazla araştırma yapılması gerektiğini düşünüp bu tarz konuların üzerine gidebilmektedirler. Tüm bu istekler doğrultusunda da araştırmalarını yapmaktadırlar ve bunun için de genel olarak bir şeyler öğrenmeye çalışan insanlar da vardır. Tüm istekler doğrultusunda insanlar hareket ederek aslında bu tarz medyumların ne olduklarını ya da gerçekten medyumların bir etkisinin olup olmadığını da direkt sorabilmekteler ve cevaplar da buna bağlı olarak alınabilmektedir.

Gerçek Medyum Kimlerdir

Bunlara bağlı olarak insanlar medyumlar hakkında gerçek bilgiler almaya çalışırken aslında birçok soruyu da sorarak bu konulara ilişkin de bazı cümleler, bilgiler duyabilmeyi isteyebilmektedirler. Bunun için aslında birçok araştırmayı yaparak bu araştırmalar ışığında gerçek medyum kimlerdirgibi sorular soran insanlar bu medyumların tam olarak ne olduklarını ya da kimler olduklarını da oldukça fazla merak edebilmektedirler. Bu tarz meraklar sonucunda da zaten insanlar medyumlara ilişkin birçok bilgiyi alarak, medyumlarla iletişime geçilip geçilmediğini direkt olarak sorgulamaya da çalışabilmektedirler.

Tüm bu gelişmelere paralel olarak da medyumların kim oldukları ya da gerçek anlamda kimlerden ne gibi şeyler yaşandığını öğrenebilmek adına yorumlara da bakan insanlar vardır ki bu insanlar yorumlardan genel olarak olabildiğince fazla şeyler de bekleyebilmektedirler. Bunun dışında insanların birçoğu medyumlar ile ilgili birkaç bilgi ışığında davranışlarını da sergilemeyi düşünebilmektedirler. Bunun için gerçek bir şekilde araştırma yaparak gerçek bilgilerin peşinden koşan insanlar bu konularda da direkt olarak farklı yorumlar elde etmeye çalışabilmektedirler.

Yine de insanların çoğu bilgilerin deneyimlenebilmesine çok daha fazla baktıkları için medyumlarla ilgili soruları sormaktan çekinmemekteler ve bu sorulara istemiş oldukları yanıtları da direkt olarak alabilmeyi ummaktadırlar. Bunun için medyumları araştırırken çok fazla bilgi almaya çalışan insanlar da vardır ki bu insanlar medyumlara gittikleri zaman ya da medyumlarla iletişime geçtikleri zaman istemiş oldukları enerjiyi yakalayabilmektedirler.

Gerçek Medyum Büyüleri ve Duaları

Bu tür araştırmaların yanı sıra aslında insanlar medyumlar hakkında ne tür büyülerin ya da duaların yapılabildiğini de sorgulayarak bu konulara ilişkin cevapları da yine almaya çalışmaktadırlar. Bunun için direkt olarak araştırma konularını gerçek medyum büyüleri ve duaları olarak belirleyen ve bu konularda kendilerince bir şeyler elde edip araştırmaya çalışan insanlar da vardır ki bu insanlar bütün işlerinde genel olarak duaların ya da büyülerin kendilerine olabilecek yararlarını ya da zararlarını direkt olarak anlamaya ve çözümlemeye çalışabilmektedirler.

Bunun için medyumlarla ilgili insanlar direkt olarak farklı bilgiler arayışında olabilmekte ve bu arayışlar sonrasında da aslında dualara ya da büyülere genel olarak anlam yükleyebilmektedirler. Tüm bu gibi durumlara paralele olarak da zaten insanlar büyülerden çok değişik şeyler bekleyip çok farklı durumlar da isteyebilmektedirler. Genel olarak medyumlarla ilgili duaların ne olduğunu öğrenmek isteyen insanlar bu konulara ilişkin çok geniş bir araştırma da yapabilmektedir. Bunun için sizler de aynı tarz bir araştırma yaparak aslında birçok soruya cevap bulabilir ve bu sorulara ilişkin davranışlarınızı da şekillendirebilirsiniz.

- REKLAM -