Güncel

Aliağa’nın nüfusu 2025’de 160 bine ulaşacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzen Planı raporuna göre 2025 yılına kadar Aliağa nüfusu 63 bin 26 kişi artarak 160 bine ulaşacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzen Planı’nı hazırladı. Askıya çıkan planın hükümler ve açıklama raporunda İzmir’in Aliağa ilçesiyle ilgili birbirinden önemli bilgiler yer aldı. Raporda İzmir ve Manisa illerinden oluşan planlama bölgesini kapsayan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının temel amacı “Yaşanan hızlı ve kontrolsüz kentleşmenin, parçacı ve sektörel planlamanın yarattığı sorunların ortadan kaldırılması, kentleşme ve sanayileşmenin kontrollü gelişiminin sağlanması, gelişmelerin sürdürülebilir kılınması, ekolojik dengeyi bozacak olası etkilerin engellenmesi, 2025 yılına kadar kültürel ve doğal değerlerin korunmasını sağlayacak biçimde gelişmenin yönlendirilmesidir” olarak açıklandı. 2025 yılı nüfus öngörüsüne de yer verilen raporda 2025 yılında Aliağa nüfusunun 160 bine İzmir’in toplam nüfusunun ise 5 milyon 545 bine ulaşacağı ifade edildi. Türkiye İstatistik Kurumu 31 Aralık 2019 tarihi adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Aliağa nüfusu 96 Bin 974 iken bakanlığın raporuna göre 2025 yılına kadar kentteki nüfusun 63 bin 26 kişi artması bekleniyor.

ALİAĞA’DA NÜFUS ARTIŞININ BEKLENENİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR
Raporda İzmir Merkez Kent ile bütünleşmeyen ilçe merkezleri Merkez Kent etkisi ve diğer yatırım kararları dikkate alınarak plan önermeleri oluşturulan raporda sanayi gelişmeleri başta olmak üzere, diğer yatırım kararlarının verildiği alanlarda olası nüfus artışları ve işgücü gereksinimleri dikkate alınarak yeni gelişme alanlarının düzenlenmesine gidildiği belirtildi. Raporun değerlendirme ve gelişme alanı kararları bölümünde Aliağa’yla ilgili şu bilgilere yer verildi:
“Aliağa ve çevresindeki alanlar, İzmir il sınırları içinde en büyük ölçekli sanayi gelişmelerinin yaşandığı alandır. Oldukça geniş bir alanda imar planlarına sahip olan Aliağa’da, planların büyük bölümü sanayi kullanımına aittir. Yapılan hesaplamalar sonucunda hedef yıl için öngörülen nüfus 160.000 kişi olarak hesaplanmıştır. Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nin yeni kurulmuş olması ve giderek tesis sayısının artması, diğer sanayi alanlarındaki gelişmeler, başta Kuzey Ege Çandarlı Limanı kararı olmak üzere yapımı süren diğer limanlar ile İzmir Aliağa arasında ulaşımı kolaylaştıracak yatırımların sürmesi nedeniyle, gelecek dönemde nüfus artışının beklenenin üzerinde gerçekleşmesi olası görüldüğünden, gereksinmenin üzerinde de olsa onaylı planların bulunduğu alanlar korunmuştur. Mevcut veriler, plan kararları ve gelişme eğilimleri dikkate alınarak, arazi kullanım kararlarında, onaylı planlardan farklı düzenlemeler yapılmış, ilçe sınırları içinde mahalleye dönüşen eski köylerin çevresinde ve sanayi alanlarına yakın bölümlerde yeni gelişme alanları düzenlenmiştir. Kentsel gelişme alanları içinde konut kullanımı dışında kentsel çalışma alanları ve küçük sanayi sitelerinin de önemli yer tutması sebebiyle, büyük bölümünde onaylı imar planları bulunan alanlar, gelişme alanı olarak kabul edilmiştir. Helvacı: Helvacı yerleşmesi plan dönemi içerisinde tarım ve tarımsal sanayiye bağlı olarak gelişimini sürdürecektir. Bu kapsamda yerleşimin çevresinde kentsel gelişme alanları düzenlenmiştir. Yeni Şakran: Yeni Şakran yerleşmesi, kıyı yerleşmesi olarak ikinci konut yapılaşma talebinin yoğunlaştığı yerlerdendir. Onaylı imar planlarının önemli bölümü yapılaşmış olan Yeni Şakran’da, sanayi alanlarına yakınlık, turizm potansiyelleri ve İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumunun varlığı dikkate alınarak 2025 yılı için ilave gelişme alanları planlanmıştır.”

Leave a Reply